Error: Contact form not found.

סילבוס סדנת מידול מבוסס משוואות בתוכנת COMSOL Multiphysics®

הסדנא מידול מבוסס משוואות עוסקת בפתרון מודלים מתמטיים המורכבים ממשוואות דיפרנציאליות חלקיות (PDE) או משוואות דיפרנציאליות רגילות (ODE) Equation Based Models. הסדנא מתאימה למשתמשי קומסול המעוניינים לכתוב מודלים המשלבים משוואות דיפרנציאליות שונות, על פי רצונם והגדרתם, גם כאשר המשוואות אינן מופיעות באף אחד מן המודולים הקיימים בתוכנה.

האפשרות לבניית מודל מתמטי “custom made” בתוכנת ®COMSOL Multiphysics מהווה פריצת דרך בתחום החישובים הנומריים מבוססי FEM (Finite Element Method), בהיותה ידידותית למשתמש ונוחה להפעלה, ואינה דורשת מיומנות גבוהה בכתיבת תוכנה.
הסדנא מציגה שיטות פתרון שונות עבור משוואות דיפרנציאליות חלקיות במרחב חד, דו או תלת מימדי, ומשוואות דפרנציאליות רגילות, באמצעות מודול Mathematics בתוכנת ®COMSOL Multiphysics.

הסדנא מיועדת לקהל אשר התנסה בעבודה בתוכנת ®COMSOL ברמה בסיסית או עבר את הסדנא Introduction to COMSOL Multiphysics®.

מרכיבי הסדנא העיקריים הם:

  1. הקדמה הכוללת רקע בנושא משוואות דיפרנציאליות חלקיות שונות (PDE) ומאפייניהן.
  2. נגזרות חלקיות וצורת כתיבתן ב- ®COMSOL.
  3. הצגת השיטות השונות ליישום משוואות דיפרנציאליות חלקיות בתוכנת ®COMSOL והסבר האינטרפרטציה הפיזיקלית של איברי המשוואות.
  4. פתרון תרגיל לדוגמא באמצעות אחת השיטות ליישום משוואות.
  5. הסבר לגבי שיטת צימוד בין מודל דו ממדי ומודל חד ממדי של משוואות דיפרנציאליות, תוך שימוש בפונקציית ה- model couplings הקיימת ב- ®COMSOL ופתרון דוגמה מלאה.

משך הסדנא: 3 שעות

להרשמה לסדנה זו השאר פרטיך כאן

Error: Contact form not found.