Error: Contact form not found.

סילבוס סדנת מידול Plasma בתוכנת COMSOL Multiphysics®

אם אתה עוסק בבעיות הקשורות לפלסמה, הסדנא הזו היא עבורך.

תוכנת ®COMSOL Multiphysics אידיאלית לבניית מודלים וסימולציות של מערכות ומקורות של פלסמה בטמפרטורה נמוכה. התוכנה משמשת מהנדסים ומדענים בהפקת תובנות אודות הפיזיקה הפועלת בעת התפרקות מטענים חשמליים, ובהערכת ביצועיהם של מערכות והתקנים קיימים ופוטנציאליים.
בסדנא נלמד כיצד לבצע בעזרת ®COMSOL אנליזות פלסמה בכל המימדים: חד מימדי, דו מימדי וכמובן תלת מימדי. מערכות פלסמה מעצם היותן הן מערכות מורכבות מאוד עם רמה גבוהה של אי-ליניאריות. שינוי קטן בקלט החשמלי או בכימיה של הפלסמה עשוי לגרום לשינויים משמעותיים במאפייני ההתפרקות.

פלסמות בטמפרטורה נמוכה מייצגות את ההתמזגות של מכניקת זורמים, הנדסת ריאקציה, קינטיקה פיזיקלית, מעבר חום, מעבר מסה, ואלקטרומגנטיות – מערכת מולטיפיזיקלית מובהקת במילים אחרות. תוכנת ®COMSOL Multiphysics היא כלי מושלם למידול התפרקויות שאינן מאוזנות, אשר מתרחשות בהיקף נרחב של דיסציפלינות הנדסיות.

תוכנת ®COMSOL כוללת ממשקי פיזיקות רבים המאפשרים לבצע מידול של כל מערכת שרירותית. הדבר כולל את המידול של תופעות כגון: התפרקויות זרם ישיר, פלסמות מצומדות השראתיות, ופלסמות גלי מיקרו.

במהלך הסדנא נבצע היכרות עם צד זה של התוכנה ונלמד כיצד לבנות מודל מולטיפיזיקלי ב- ®COMSOL שלב אחרי שלב ואיך לפתור בעזרתו בעיות פלסמה מגוונות.

משך הסדנא: 3 שעות

להרשמה לסדנה זו השאר פרטיך כאן

Error: Contact form not found.