Error: Contact form not found.

סילבוס סדנת LiveLink™ for MATLAB בתוכנת COMSOL Multiphysics®

מודול LiveLink for MATLAB הינו חיבור מתוקשר בין ®MATLAB ו- ®COMSOL Multiphysics.
בסדנא זו תכיר את מוצר הלייבלינק ל- MATLAB, אשר מרחיב את סביבת המידול של ®COMSOL עם ממשק המקשר בין MATLAB ל- ®COMSOL.
מאפיינים:

  • ביצוע פקודות MATLAB בממשק המשתמש של ®COMSOL Multiphysics.
  • גישה ל- ®COMSOL Multiphysics מאזור הפקודות של MATLAB.
  • שמירת מודלים של ®COMSOL כ- M-File להרצה בפרויקטים של MATLAB.

יתרונות:

  • פרודוקטיביות מוגברת בהתממשקות MATLAB לממשק המשתמש של ®COMSOL.
  • יכולות חקירה פרמטרית מתקדמת.
  • אסטרטגיות פתרון מותאמות ומתקדמות.
  • יכולות ויזואליזציה מורחבות.
  • ויזואליזציה מותאמת אישית.

משך הסדנא: 3 שעות

להרשמה לסדנה זו השאר פרטיך כאן

Error: Contact form not found.