Error: Contact form not found.

מהי אנליזה נומרית אפקטיבית של אלמנטים סופיים בעידן המודרני?

הנדסה הינה תחום רחב מאוד שמשפיע על חיי כל אחד ואחד מהאנשים בעולם, בין אם ביודעין ובין אם לאו. למעשה עבור כל דבר שמיוצר, נבנה, מותקן, מורכב וכיוצא בזה, יש לשלב את ההנדסה עם חוקי הפיזיקה, על מנת להגיע לתוצאה הסופית הרצויה. אחת השיטות השכיחות ביותר בתחום הזה הינה שיטת האלמנטים הסופיים שמבוצעת כיום ביעילות בעזרת תוכנות מחשב ייעודיות. בשיטה זו עושים שימוש בחישובים נומריים של משוואות, על מנת לפתור בעיות פיזיקליות שונות ומגוונות כגון זרימה, מעבר חום, מאמץ ועוד.

הרעיון שעומד מאחורי טכניקה שימושית זו, הינו לקיחת גוף בעל מצב צבירה מוצק, ולפרקו למספר רכיבים, הם האלמנטים, אשר מידותיו של כל אחד סופיות. כיום ניתן לבצע את השיטה הזו בעזרת תוכנות סימולציות נומריות מדויקות, כאשר אחת המובילות העולמיות בתחום הינה תוכנת ®COMSOL Multiphysics, המשווקת בארץ ע”י חברת נומריקל.

למעשה עוד לפני שנעשה בעולם שימוש במחשבים, כבר בשנת 1943, פותחה לראשונה שיטת האלמנטים הסופיים, שהשתמשה בטכניקה של אנליזה נומרית לצורך פתירת בעיות הנדסיות. עם השנים כמובן שהתפתחה והשתכללה הטכניקה, וכשפרצו המחשבים לעולמנו גם תחום זה לא נשאר יתום.

כיום ניתן כאמור להשתמש בתוכנת ®COMSOL Multiphysics אשר פועלת על העיקרון של אלמנטים סופיים. בעזרת התוכנה ניתן לבצע אנליזה נומרית מצומדת בדמותה של סימולציות מדויקות, בהן כל משתמש יכול להוסיף צימוד של מספר אילוצים פיזיקליים, ולבדוק כיצד המודל משתנה בהתאם. עבור כל אלמנט סופי שנבדק מתקבלות מערכות משוואות רלוונטיות ומסקנות עבור המשתמש.

בעיות פיזיקליות מורכבות רבות מקבלות מענה בתוכנת ®COMSOL Multiphysics, לרבות בחינת אנליזות חוזק, מעבר חום, בעיות זרימה, אלקטרומגנטיות, מוליכים למחצה ועוד.

עבור פרטים נוספים ומידע אודות יכולות התוכנה שנחשבת לאחת המובילות בעולם בתחומי אלמנטים סופיים ואנליזה נומרית מצומדת, תוכלו לפנות לחברת נומריקל, המשווקת הבלעדית של התוכנה בישראל.

מהי החשיבות של ביצוע אנליזות בארגון המתכנן ומפתח מוצרים ותהליכים

מהי החשיבות של ביצוע אנליזות בארגון המתכנן ומפתח מוצרים ותהליכים מדענים, פיזיקאים, חוקרים ומהנדסים, כולם מבצעים ביומיום תהליכי אנליזות שונים ומגוונים. רובם ככולם של אנשי המקצוע הנ"ל ניחנים ביכולות...