Error: Contact form not found.

Mathcad

Mathcad הינה תוכנה הנדסית מתקדמת, המציעה במקום אחד את כל אפשרויות הפתרון, הניתוח והשיתוף של רוב החישובים ההנדסיים החיוניים.

תוכנה מוצגת בממשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי המדמה דף נייר לבן. האפשרות להוסיף סימונים מתמטיים על גבי התוכנה בכל רגע נתון, ויכולות החישוב העוצמתיות, מאפשרים למהנדסים ולצוותי תכנון לשלב בצורה מדויקת בין הידע ההנדסי והתכנוני שלהם.

תוכנת Mathcad עושה מה שגיליונות אלקטרוניים, מעבדי תמלילים, תוכנות הצגה, ואפליקציות תיכנות פשוט לא מסוגלים לעשות – היא הופכת יכולות חישוב רבות עוצמה לכדי צורה פשוטה לקריאה ולשימוש ע”י כל משתמש בתוכנה.

התוכנה מאגדת תרשימים, סימנים, טקסטים וגרפים מתמטיים לכדי גיליון עבודה אחד ובכך למעשה מתפקדת כיחידה מושלמת לשמירת ידע, לשימוש חוזר בחישובים ולשיתוף פעולה הנדסי.

הדמיון הרב של Mathcad למחברת מהנדסים, מאפשר לחקור, לתת תוקף ולאמת תרשימים ותכנונים הנדסיים, ולקשר בצורה חלקה בין פרטי מידע הנדסיים רבים.

לא צריך להיות מומחה ב- Mathcad בכדי לקרוא ולהבין מסמכים של Mathcad!

ממאפייניה הבולטים של התוכנה:

  • המרת יחידות – הבטחת אמינות ודיוק התוצאות ע”י הכללת יחידות מפורשות בכל החישובים.
  • תיעוד כולל – התוכנה מאפשרת להציג חישובים ותרשימים ע”י שילוב של גרפים, טקסטים וסימנים במסמך אחד מקיף.
  • טמפלטים – יצירת תבניות הכוללות את כל התוכן, ושימוש פשוט בהם כבסיס לגיליונות עבודה חדשים
  • תרשימים בתלת מימד – מודלים מורכבים רבים דורשים זוויות צפייה תלת ממדיות על מנת להבין טוב יותר את המודלים והמידע שלהם. ב- Mathcad ניתן ליצור תרשימי 3D פולאריים, קונטואריים ותרשימי פני שטח.
  • ועוד מאפיינים רבים.